VEELGESTELDE
VRAGEN

Algemeen

De huurprijzen zijn terug te vinden via het aanbodoverzicht.

Nee, deze woningen vallen in het middenhuur segment en daarom is het niet mogelijk om in aanmerking te komen voor huursubsidie.

Alle woningen in Develstein zijn middenhuur woningen. Middenhuur is voor wie teveel verdient voor sociale huur, maar te weinig voor vrije sector huur of koop. Betaalbaarheid is
een belangrijke factor bij middenhuur woningen. Daarom zijn er langjarige huurprijsafsprakentussen de verhuurder en de gemeente Amsterdam.

De huurprijs die op de website staat zodra deze bekend zijn, is de kale huurprijs. 

Daarnaast betaal je servicekosten per maand. Deze servicekosten worden ingezet voor het gebruik en onderhoud van de algemene ruimten. Denk hierbij aan onderhoud van de liften, algemene installaties en de binnentuin. De servicekosten bedragen €45,- per maand.

Tot slot moet je rekening houden met overige vaste kosten zoals warmte- en koude,  elektriciteitskosten, water, verzekeringen, internet en gemeentelijke belastingen.

Naar verwachting zijn de woningen midden juli 2023 gereed. Dit is een prognose. Door omstandigheden kan de opleverdatum vertraagd worden.

Wil je graag op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen? Kijk dan regelmatig op onze Facebookpagina en schrijf je in voor onze nieuwsbrief! Dan mis je nooit meer een mijlpaal en ben je er meteen bij zodra de verhuur van start gaat.

Je bent vast erg nieuwsgierig hoe de woningen er uit komen te zien! Wegens veiligheidsrichtlijnen op de bouw is het niet mogelijk om de woningen zomaar te bezichtigen. Om je toch een goed beeld te geven van het uiteindelijke resultaat, plaatsen wij op deze website impressie beelden en/of video’s zodra deze beschikbaar zijn.

Mocht er een kijkmogelijkheid georganiseerd worden op de bouw of een modelwoning, word je daarvan op de hoogte gebracht.

De inschrijving is gestart! Bekijk hier of je in aanmerking komt voor een woning in Develstein. 

Helemaal rechtsboven op de website, vind je een rood poppetjes met de tekst “inloggen persoonlijke omgeving”. Als je hierop klikt, kun je inloggen met je inlognaam en wachtwoord. Meteen naar het online klantdossier.

Het project Develstein ligt in een zogenaamde met vliegtuiggeluid belaste locatie. Mogelijk dat dit vliegtuiggeluid uw gebruiksgenot belemmert. U kunt de mate van vliegtuiggeluid nagaan op de website www.bezoekbas.nl.

Toetsing & inkomen

Om in aanmerking te komen voor een woning is het van belang dat je kunt voldoen aan de inkomensrichtlijnen. Voor deze appartementen is zowel een minimum als een maximum inkomen vastgesteld. Als huurder moet je zelf aan deze richtlijnen voldoen, garantstelling van derden is niet mogelijk. Daarnaast is het belangrijk dat je geen negatieve BKR registratie hebt. Onderdeel van de verhuurprocedure is een BKR Credit Check en/of Santietoets.

Zodra de verhuur start, kun je het online inschrijfproces starten. Hier wordt gevraagd om gegevens over je inkomen in te vullen. Aan de hand van de documenten die worden opgevraagd, wordt vervolgens gecontroleerd of je aan de inkomenseis voldoet.

Om een woning te huren is het belangrijk dat je iedere maand de huur kunt betalen, ook op de lange termijn. Daarom zijn er inkomensrichtlijnen opgesteld:

Minimum inkomen

  • Minimaal bruto maandinkomen van 3.5 x de netto huurprijs per maand;
  • Gepensioneerden: minimaal bruto maandinkomen (AOW en eventueel netto pensioen) van 3 x de huurprijs per maand;
  • Bij twee gezinsinkomens telt het tweede inkomen voor 100% mee;

Vakantiegeld, vaste bonus en vaste dertiende maand tellen mee in het berekenen van je bruto maandinkomen.

Maximum inkomen

  • maximaal € 63.000,- voor een alleenstaande, € 72.500,- voor meerverdieners

Eigen vermogen
Wanneer je eigen vermogen hebt en dit van belang is om mee te tellen, dan rekenen wij 10% van het vermogen mee als inkomen bovenop het overige jaarinkomen. Eigen vermogen vanaf € 50.000,- telt mee. Naast je eigen vermogen moet er ook een vast inkomen zijn.

Ja. Je krijgt voorrang als je:

  1. Een sociale huurwoning achterlaat
  2. Een sleutelberoep hebt
  3. Starter op de woningmarkt bent (huurders tot 35 jaar)

Ook is het project aangesloten bij Zuidoostwoont.nl. Dit houdt in dat er bij de
toewijzing naar gestreefd wordt om minimaal 25% van de woningen toe te wijzen aan kandidaten die
de laatste 10 jaar 6 jaar in Zuidoost gewoond hebben.

Indien je aan een voorrangsregel voldoet, kun je dit aangeven bij je inschrijving.

Ja hoor! Als ondernemer kun je een woning huren als je minimaal 1 jaar een eigen onderneming hebt en aan de inkomensrichtlijnen voldoet. Er wordt gevraagd om de jaarrekening van een afgesloten boekjaar, opgemaakt door een accountant of administratiekantoor. Het resultaat (netto winst voor belasting) wordt gehanteerd als het jaarinkomen.

Het is goed om te weten dat aan ondernemers een waarborgsom van 3 maanden de kale huur wordt gevraagd bij het sluiten van de huurovereenkomst. De waarborgsom moet voor de sleuteloverdracht in bezit zijn van de verhuurder.

Nee, als oproepkracht, uitzend- of flexwerker heb je minder zekerheid over je inkomen, je brutoloon kan iedere maand wisselen. Alleen gegarandeerde/vaste inkomsten tellen mee bij
het berekenen van de bruto-inkomsten.

Je kunt een uitkering, wanneer dit een gegarandeerd / vast 2e inkomen is, optellen bij het gezamenlijke bruto inkomen.

Studiefinanciering is een lening, en telt daarom niet mee als inkomen.

Nee, deze inkomsten zijn niet gegarandeerd/vast en mogen helaas niet meegerekend worden voor de inkomenseis.

Wegens de extra risico’s die een garantstelling met zich meebrengt, is het helaas niet mogelijk om ouders of derden garant te laten staan. Het is van belang dat de huurders zelfstandig de huur kunnen betalen en aan de inkomensrichtlijnen voldoen.

Inschrijven

De appartementen in Develstein worden online verhuurd via deze website. Zodra de verhuur van start gaat, vind je op de website een button met ‘direct inschrijven’. Je kunt vervolgens een account aanmaken voor ‘mijn omgeving’; een online dossier waarin je veilig jouw gegevens en documenten kunt aanleveren.

Bij inschrijving geef je je inkomen op en kun je aanvinken aan welke voorrangsregels je voldoet. Let op: om je inkomen te verifiëren, hebben we een document nodig. 

Ben je in loondienst? Dan ontvangen we graag het document “UWV-arbeidsgegevens en loongegevens”. Dit document kun je downloaden op de website van het UWV. Let erop dat je aanvinkt dat je het BSN niet wilt tonen! De naam van de download mag niet gewijzigd worden en er mogen geen wijzigingen worden aangebracht. Dan vervalt de echtheid van het document en wordt het verwijderd uit je dossier.

Ontvang je pensioen? Dan ontvangen we graag het jaaroverzicht wat te vinden is op www.mijnpensioen.nl

Ontvang je een uitkering? Een uitkering telt alleen mee als tweede inkomen en indien het gegarandeerd is. Hiervoor ontvangen we graag de inkomensgegevens/jaaropgave van het UWV.

Ben je een ondernemer? Dan ontvangen we graag de inkomensverklaring van de Belastingdienst. Wellicht goed om te weten is dat er van ondernemers altijd een waarborgsom gevraagd wordt van 3x de maandhuur.

Heb je voldoende eigen vermogen? Eigen vermogen vanaf 50.000 euro mag meegenomen worden bij de berekening van de inkomenseis. Hiervan mag 10%  worden meegeteld bij het jaarinkomen.

Indien je voldoet aan een van de voorrangsregels, ontvangen we daar ook een document van ter verificatie.

Heb je de de laatste 10 jaar, minstens 6 jaar in Amsterdam ZuidOost gewoond? Dan ontvangen we graag een BRP met adreshistorie.

Laat je een sociale huurwoning achter? Lever dan nu ook al een verhuurdersverklaring aan.

Als je document uit meerdere pagina’s bestaat, raden we je aan om er 1 pdf van te maken. 

Mocht het toch nodig zijn om een extra document te uploaden, kan dit bij “overig”. Indien die optie niet beschikbaar is, mag het ook worden ge-upload op een andere plek die je momenteel niet gebruikt. Wij zien wat er is geupload in je dossier en zullen bij twijfel altijd even contact met je opnemen.

Jazeker, technisch laat het systeem het helaas niet toe om dit te scheiden. We begrijpen de verwarring maar voor de eerste matchronde hebben nodig:

  • opgave van je inkomen
  • document ter verificatie van dat inkomen
  • document(en) om aan te tonen dat je aan een of meer van de voorrangsregels voldoet

Indien je wilt inschrijven met partner, kun je dit aangeven bij de start van de inschrijving door dit aan te vinken nadat je de NAW-  gegevens van de hoofdhuurder hebt ingevuld. Daarna komt ook de ruimte vrij om de partnergegevens te vullen. Mocht je geen opties zien om de partnergegevens te vullen, is waarschijnlijk niet aangevinkt dat je wilt inschrijven met partner. Dit kun je alsnog doen door in je klantdossier rechtsboven in het dropdown menu (pijltje naast het poppetje)  te kiezen voor “mijn gegevens”. Onderaan de pagina kun je “medehuurder” aanvinken.

Ter voorkoming van identiteitsfraude, nemen wij geen kopieën van identiteitsbewijzen in behandeling waarop het BSN en de pasfoto nog zichtbaar zijn. 
Indien een woning voorlopig aan je toegewezen wordt en je dossier verder compleet is, ontvang je van ons een link om je ID volgens veiligheidsrichtlijnen op te kunnen slaan in je online dossier. Je hoeft dus pas ene kopie id te uploaden als je daarvoor van ons een mail hebt ontvangen.

Er worden ook documenten aangeboden middels de mail. Wegens veiligheidsredenen en AVG richtlijnen kunnen wij deze niet voor je verwerken en worden deze mails meteen verwijderd.

Om iedereen voldoende tijd te geven om de benodigde gegevens aan te leveren zal de eerste matchronde op 15 december a.s. zijn. Op de documentenchecklist kun je terugvinden welke documenten je voor de eerste inschrijfronde verplicht moet aanleveren om meegenomen te worden in de matchronde. Het gaat om de documenten op de tweede pagina. 

Je hoeft geen inschrijfkosten te betalen en er zijn geen bemiddelingskosten.
Voor (of tijdens) het ondertekenen van de huurovereenkomst dient de eerste maand huur en de eventuele waarborgsom te zijn/worden overgemaakt via internetbankieren. Een waarborgsom wordt gevraagd indien je zelfstandig ondernemer bent of in het geval van afwijkende situaties.

Zodra de verhuur van start gaat, krijgen alle geïnteresseerden de mogelijkheid om zich online in te schrijven voor hun droomwoning. Om in aanmerking te komen voor een woning in Develstein, dien je te voldoen aan de gestelde inkomenseis. Om te verifiëren of je voldoet aan de inkomenseis, vragen we je om bij inschrijving alvast een document te uploaden waarmee we je opgegeven inkomen kunnen verifiëren. Deze informatie wordt gebruikt om te controleren of je aan de inkomensrichtlijnen kunt voldoen. Welk document dat betreft, is afhankelijk van je inkomenssituatie.

Eerst matchen we iedereen die voldoet aan de voorrangsregels en de inkomenseis. Hierin houden we ook rekening met de aangegeven voorkeurswoningen. Daarna matchen we doorlopend. 

Indien er meerdere geschikte kandidaten voor één woning zijn, wordt er een digitale loting ingezet.

Bij de start verhuur wordt via de website en nieuwsbrief gecommuniceerd wanneer de eerste matching zal plaastvinden. Iedereen die uit de matching is gekomen, ontvangt daarvan bericht.

Huren & voorwaarden

Je kunt een huis huren als je er zelf in gaat wonen én je na de verhuizing inschrijft op het gehuurde adres in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente Amsterdam. Een andere belangrijke voorwaarde is dat je over voldoende inkomen beschikt om de huur te kunnen betalen, nu en in de toekomst. Hiervoor gelden inkomensrichtlijnen. Daarnaast is het noodzakelijk dat je geen negatieve BKR-registratie hebt. Onderdeel van de verhuurprocedure die wij uitvoeren is een BKR Credit Check en/of Sanctietoets.

De huurder(s) met zijn of haar gezin. Alle gezinsleden worden ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente Amsterdam.

Je huurt voor minimaal 1 jaar. Daarna is de huurovereenkomst te beëindigen per de eerste van de volgende maand + 1 maand. Een voorbeeld: je geeft op 19 april aan dat je de huur wilt opzeggen, dan eindigt de huurovereenkomst op 1 juni. Houd er rekening mee dat je, door ondertekening van een huurovereenkomst een huurverplichting aangaat van minimaal 1 jaar, vanaf huuringangsdatum. Circa drie weken voor de sleuteloverdracht krijg je van MVGM vastgoedmanagement bericht over deze huuringangsdatum. Ook al gaat de huuringangsdatum pas later in, door ondertekening ga je wel meteen een huurovereenkomst aan. Beide partijen, huurder en verhuurder, zijn gebonden aan de aangegane huurovereenkomst, ook als de huuringangsdatum in de toekomst ligt. Kortom: er kan dus enige tijd zitten tussen de ondertekening van je huurovereenkomst, en de ingangsdatum van de minimale huurtermijn van 1 jaar.

Nee. Houd er rekening mee dat je, door ondertekening van een huurovereenkomst een huurverplichting aangaat van minimaal 1 jaar, vanaf huuringangsdatum. Circa drie weken voor de sleuteloverdracht krijg je van MVGM vastgoedmanagement bericht over deze huuringangsdatum. Ook al gaat de huuringangsdatum pas later in, door ondertekening ga je wel meteen een huurovereenkomst aan. Beide partijen, huurder en verhuurder, zijn gebonden aan de aangegane huurovereenkomst, ook als de huuringangsdatum in de toekomst ligt. Kortom: er kan dus enige tijd zitten tussen de ondertekening van je huurovereenkomst, en de ingangsdatum van de minimale huurtermijn van 1 jaar.

Naast de huur betaal je servicekosten. Denk hierbij aan kosten van elektriciteit ten behoeve van de algemene ruimtes, onderhoud van algemene installaties, onderhoud liften, schoonmaakkosten, water, telefoonkosten lift, onderhoud van het dakterras en de binnentuin, glasverzekering. De verwarming wordt hier aangeboden via stadsverwarming. De hoogte van de servicekosten zijn €45  per maand.

Je mag de binnenkant van de woning naar jouw eigen smaak maken. Dus je mag wanden schilderen of behangen. Houdt er wel rekening dat wanneer je ooit besluit de woning te verlaten, je deze in de oorspronkelijke staat moet terugbrengen. Het is niet toegestaan om te boren in tegelwerk en vloeren.

Kozijnen en deuren mag je niet schilderen. Boren in tegels (badkamer, toilet, keuken) is niet toegestaan.

Je neemt natuurlijk graag je harige vriendje of goudvis mee naar je nieuwe huis. Mits dit geen overlast veroorzaakt voor andere bewoners, is dit toegestaan. Zorg er dus voor dat je huisdier niet overmatig blaft of miauwt, ontsnapt uit je appartement (of tuin) en geen schade aan de woning toebrengt.

Een (houten) vloerafwerking of vloerbedekking die geschikt is voor vloerverwarming en een maximale isolatiewaarde van Rc = 0,09 heeft. Informeer hiernaar bij je vloerleverancier. 

Huren is zorgeloos en luxe. Je weet namelijk waar je financieel aan toe bent. Je hebt vaste maandlasten en geen uitgaven voor groot onderhoud. En het risico van waardevermindering van de woning ligt bij de verhuurder. Ook is huren flexibel. Je huurt een woning namelijk voor minimaal 1 jaar, waarna de overeenkomst opzegbaar is per eerste van de volgende maand, met 1 maand opzegtermijn.

Daarnaast geniet je van een moderne duurzame woning, met een luxe badkamer en complete keuken met kwalitatieve apparatuur, en lage energielasten. Zonder daar zelf investeringen voor te doen. Is er eens iets stuk en is er een reparatie noodzakelijk? Dan staan wij voor je klaar!

Kwaliteit & afwerking

Iedere appartement wordt opgeleverd met een luxe witte strakke keuken van het merk Keller, met zwart composietstenen aanrechtblad, inbouwapparatuur ; koel- vriescombinatie of koelkast met vriesvak, combimagnetron, inductiekookplaat, afzuigkap en vaatwasser. Zodra de  plattegronden gereed zijn, kun je de indeling van de keuken per woning inzien.

In de badkamer tref je een inloopdouche met douchescherm, een wastafelset met spiegel en een elektrische radiator. De indeling van de badkamer vind je terug op de plattegronden.

De appartementen in Develstein zijn gebouwd met extra aandacht voor duurzaamheid. De woningen zijn uitstekend geïsoleerd en op het dak liggen enkele zonnepanelen. De stroom die daarmee wordt opgewekt, wordt direct gebruikt voor de algemene ruimtes, voor de parkeergarage en in enkele geselecteerde appartementen. De warmte wordt opgewerkt door stadsverwarming.  Verder wordt het ventilatiesysteem uitgerust met een warmte terugwin systeem.

Het appartement wordt verwarmd door vloerverwarming. In de badkamer hangt een elektrische radiator.

De wanden worden voorzien van scanbehang dat wit wordt gesausd (exclusief binnenkant meterkast). De wand in een separaat toilet wordt tot 1.35m betegeld, daarboven krijgt de wand spuitwerk. De wanden en vloer van de badkamer worden betegeld. Plafonds worden voorzien van spuitwerk.

Ja, er wordt in iedere huurwoning een individuele mechanische ventilatie geïnstalleerd die is uitgerust met een warmte terugwin unit.

Voorzieningen

Ieder appartement heeft een eigen inpandige berging.

Er is een grote kelder onder het gebouw aanwezig. Deze biedt ruimte voor 803 fietsen.

Develstein krijgt een ondergelegen parkeergarage met 106 parkeerplaatsen. Deze parkeerplaatsen zijn los te huur voor de woninghuurders voor €100,- per maand. In totaal komen er 12 parkeerplaatsen met laadpalen voor elektrische auto’s. De servicekosten voor de parkeerplaatsen bedragen €15,- per maand.

In de ondergelegen parkeergarage komen 12 parkeerplaatsen met laadpalen voor elektrische auto’s.